Bobři v Poříčí „kácejí“ měkké listnáče

Zobrazeno 14. 1. 2024


Několik bobrů působí v korytě Sázavy v úseku mezi Poříčím a Ronovem. Podle vyjádření starosty města Martina Kamaráda a 1. místostarosty Michaela Omese na lednové tiskové besedě na přibyslavské radnici tito zavalití hlodavci s hustou srstí a dlouhým plochým ocasem, kteří dosahují hmotnosti až 30 kg, na toku Sázavy v katastru Přibyslavi ohlodali řadu stromů.

Oslabené měkké dřeviny, jakými jsou vrba, olše, osika, bříza nebo topol, se v posledních dnech uplynulého roku pod tíhou mokrého sněhu svalily do řeky a řečiště ucpaly. Musel být vyhlášen až 3. povodňový stupeň.

 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR zatím zabydlení bobra evropského (Castor fiber) na Vysočině neuvádí, ale obecně konstatuje, že „početnost bobrů kvůli absenci přirozených nepřátel a legislativní ochraně stále narůstá. Odhaduje se, že počátkem této třetí dekády tohoto století se na území Čech a Moravy nacházelo přibližně 6000 jedinců.

 Zdeněk Benák (na snímku), který žije v Poříčí a aktivně sleduje přírodní dění v této místní části Přibyslavi, soudí, že bobři v horním toku Sázavy nejsou původní, podle jeho názoru některý chovatel ze sousedního Žďárska bobry do řeky vypustil když jejich chov pro ceněnou kožešinu byl zakázán.

 Bobr je aktivní po celý rok, neuchyluje se k zimnímu spánku. „Pracuje“ výhradně v noci, takže je téměř nemožné ho vyfotografovat. Česká i evropská legislativa ho chrání jako silně ohroženého druha, zákon však umožňuje jim způsobené hospodářské škody uhradit.

 

Text a foto: Ivo Havlík