Naše město

Přibyslav včera a dnes

PŘIBYSLAV  VČERA  A DNES. Se souhlasem autorů  Anny Šauerové a Michaela Omese zveřejňujeme fotografie Přibyslavi v toku času. Známá i méně známá místa Přibyslavi a okolí jsou zajímavou výzvou nejen pro rodilé a odrodilé Přibyslaváky. Skvěla kniha je stále k dispozici v informačním centru.

Postranní menu