Městský úřad

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020 https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-515, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu a dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106.

1. Název

 • 2. Důvod a způsob založení
  Ústava ČR, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).
 • 3. Organizační struktura
 • 4. Kontaktní spojení
  • 4.1 Kontaktní poštovní adresa
   • oficiální
    Město Přibyslav
    Bechyňovo náměstí 1
    582 22 Přibyslav
  • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
   • oficiální
    Město Přibyslav
    Bechyňovo náměstí 1
    582 22 Přibyslav
  • 4.3 Úřední hodiny
   • Pondělí: 9:00 - 11:00 (ÚŘEDNÍ HODINY), 13:00 - 16:00 (ÚŘEDNÍ HODINY)
   • Úterý: 8:00 - 14:00 (neúřední hodiny)
   • Středa: 9:00 - 11:00 (ÚŘEDNÍ HODINY), 13:00 - 16:00 (ÚŘEDNÍ HODINY)
   • Čtvrtek: 8:00 - 14:00 (neúřední hodiny)
   • Pátek: 8:00 - 14:00 (neúřední hodiny)
  • 4.4 Telefonní čísla
   +420 569 430 811
   • pevná linka: 569 430 811
   • mobilní: 725 380 467
  • 4.5 Adresa internetových stránek
   www.pribyslav.cz
  • 4.6 Adresa podatelny
   • oficiální
    Město Přibyslav
    Bechyňovo náměstí 1
    582 22 Přibyslav
  • 4.7 Elektronická adresa podatelny
   epodatelna%z%pribyslav.cz
  • 4.8 Datová schránka
   • gw6bqx4
 • 5. Případné platby lze poukázat
  • Číslo účtu: 2101807160, kód banky: 2010
   Účet hlavní činnosti - slouží zejména k úhradě místních poplatků (komunální odpad, psi, užívání veřejného prostranství).
  • Číslo účtu: 2301807165, kód banky: 2010
   Účet hospodářské činnosti - slouží zejména k platbám za kabelovou televizi a internet.
 • 6. IČO
  • 00268097
 • 7. Plátce daně z přidané hodnoty
  • CZ00268097
 • 8. Dokumenty
 • 9. Žádosti o informace
  Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav
 • 10. Příjem podání a podnětů
  • 10.1. Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob
   Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav
  • 10.2. Opravné prostředky
   Viz zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
  • 10.3. Formuláře
   • Formuláře OHS
    Odbor hospodářsko správní
   • Formuláře OSÚ
    Odbor správy majetku
   • Formuláře OV
    Odbor výstavby
  • 10.4. Popisy úkonů orgánů veřejné moci - životní situace
   Popisy úkonů orgánů veřejné moci - životní situace naleznete na Portálu veřejné správy.
   • Řešení životních situací
 • 11. Předpisy
  • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy
   zákon č. 128/2000 Sb., zákon o obcích (obecní zřízení)
   zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
   zákon č. 312/2002 Sb., zákon o úřednících
  • 11.2 Vydané právní předpisy
 • 12. Úhrady za poskytování informací
 • 13. Licenční smlouvy
  Město Přibyslav nemá uzavřeny žádné licenční smlouvy.
  • 13.1 Vzory licenčních smluv
  • 13.2 Výhradní licence
 • 14. Výroční zprávy podle zákona o svobodném přístupu k informacím
  • 14.1. Rozsudky
  • 14.2. Výdaje na soudy

Postranní menu