Telefonní seznam

Organizační složka
Jméno, funkce Telefon E-mail
Odbor technických služeb
Hana MikulincováDiS.
vedoucí Odboru technických služeb
569 430 825
Odbor technických služeb
Radek Havlíček
vedoucí místního hospodářství
569 430 827
Odbor technických služeb
Jan Trdý
vedoucí skládky Ronov nad Sázavou
722 183 366
Odbor technických služeb