Telefonní seznam

Organizační složka
Jméno, funkce Telefon E-mail
Starosta
Martin Kamarád
starosta
605 200 211
569 430 837
Starosta
Místostarostové
Michael Omes
1.místostarosta
728 264 579
Místostarostové
Mgr. Ota Benc
2.místostarosta
774 115 270
Místostarostové
Rada města
Václav Henzl
člen rady
724 106 047
Rada města
Ing. Jan Thomayer
člen rady
724 011 838
Rada města
Zastupitelstvo města
Mgr. Danišková Věra
předsedkyně Finančního výboru ZM
605 171 191
Zastupitelstvo města
Ing. Lucie Orgoníková
předsedkyně Kontrolního výboru ZM
602 581 141
Zastupitelstvo města
Ivana Henzlová
zastupitelka
775 388 814
Zastupitelstvo města
Libor Jaroš
zastupitel
604 172 854
Zastupitelstvo města
Ing. Tomáš Lehrl
zastupitel, předseda Komise stavební, dopravní a ekologické
774 019 829
Zastupitelstvo města
Ilona LoužeckáDiS.
zastupitelka
724 551 604
Zastupitelstvo města
Mgr. Zdena Neumannová
zastupitelka
603 977 808
Zastupitelstvo města
Mgr. David Šeda
zastupitel
728 842 777
Zastupitelstvo města
Mgr. Anna Šnýdlová
zastupitelka
605 079 460
Zastupitelstvo města
Adam Vostál
zastupitel
606 159 432
Zastupitelstvo města
Sekretariát
Ing. Václav Matějů
tajemník Městského úřadu
569 430 831
728 849 229
Sekretariát
Věra Hradová
matrika, evidence obyvatel
569 430 829
Sekretariát
Jiří Koudela
informatik
569 430 832
Sekretariát
Edita Ouvínová
sekretářka
569 430 811
Sekretariát
Martina Veselá
vedoucí pečovatelské služby
569 482 128
Sekretariát
Martina Novotná
pečovatelka
569 482 128
Sekretariát
Michaela Průžová
pečovatelka
569 482 128
Sekretariát
Jaroslava Kalinová
pečovatelka
569 482 128
Sekretariát
Marie Horská
pečovatelka
569 482 128
Sekretariát
Alena Halíková
pečovatelka
569 482 128
Sekretariát
Jana Kreminová
pečovatelka
569 482 128
Sekretariát
Lenka VaverkováDiS.
sociální pracovnice
569 430 816
Sekretariát
Odbor hospodářsko - správní
Mgr. Milan Kachlík
vedoucí Odboru hospodářsko - správního
569 430 838
Odbor hospodářsko - správní
Alena Kunstarová
pokladní, podatelna
569 430 813
Odbor hospodářsko - správní
Ing. Karin Jajtnerová
samostatná účetní
569 430 839
Odbor hospodářsko - správní
Petra Holubová
samostatná účetní
569 430 834
Odbor hospodářsko - správní
Marie Holcmanová
mzdová účetní
569 430 830
Odbor hospodářsko - správní
Bc. Hana Fikarová
samostatná účetní
569 430 839
Odbor hospodářsko - správní
Odbor správy majetku
Ing. Ludmila Benešová
vedoucí Odboru správy majektu
569430828
Odbor správy majetku
Bc. Hana Srbová
referentka Odboru správy majektu
569 430 827
Odbor správy majetku
Odbor technických služeb
Hana MikulincováDiS.
vedoucí Odboru technických služeb
569 430 825
Odbor technických služeb
Radek Havlíček
vedoucí místního hospodářství
569 430 827
Odbor technických služeb
Jan Trdý
vedoucí skládky Ronov nad Sázavou
722 183 366
Odbor technických služeb
Odbor výstavby a životního prostředí
Jana Krejčová
referentka Odboru výstavby a životního prostředí
569 430 820
Odbor výstavby a životního prostředí
Petr Kunstar
referent Odboru výstavby a životního prostředí
569 430 822
Odbor výstavby a životního prostředí
Ing. Pavel Pátek
referent Odboru výstavby a životního prostředí
569430822
Odbor výstavby a životního prostředí
Ing. Jan Prchal
referent Odboru výstavby a životního prostředí
569 430 824
Odbor výstavby a životního prostředí
Zdeňka Vodová
referentka Odboru výstavby a životního prostředí
569 430 823
Odbor výstavby a životního prostředí