Michael Omes

1.místostarosta
KDU-ČSL

Telefon:
728 264 579
E-mail:
omesm%z%pribyslav.cz QR vCard
Další kontakty


První  místostarosta odpovídá za zpracování grantových programů, za obsah a funkčnost internetových stránek města, za činnost redakčních rad městských periodik, kabelové televize a městského rozhlasu. Dále má v gesci kulturu, turistiku, propagaci, sport a zájmovou činnost. Zastupuje město v MAS Havlíčkův kraj o.p.s. 1. místostarosta zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci. Za  výkon své funkce odpovídá starostovi a ZM.