Edita Ouvínová

sekretářka


Telefon:
569 430 811
E-mail:
ouvinovae%z%pribyslav.cz QR vCard
Další kontakty


Pracovní zařazení: sekretářka

  •  organizuje práci sekretariátu, zhotovuje záznamy z jednání a provádí další sekretářské práce dle pokynů starosty, místostarosty a tajemníka MÚ (1.01.02)
  •  zajišťuje hlášení místního rozhlasu a moderátorskou činnost pro kabelovou televizi města Přibyslav (1.01.06)
  •  zajišťuje vedení přestupkové agendy formou zasílání podkladů přestupkové komisi MÚ Havlíčkův Brod (veřejnoprávní smlouva)
  •  zajišťuje spisovou a archivní službu MÚ (1.01.01)
  •  vede evidenci právní předpisů vydaných obcí (§ 12 odst. 4 zákona o obcích)
  •  zajišťuje vyvěšení dokumentů na úřední desce MÚ a na elektronické úřední desce MÚ a vede jejich evidenci
  •  zajišťuje propagační a reklamní materiál pro potřeby MÚ
  •  vede evidenci objednávek
  • organizačně-technické zabezpečení voleb a referend (2.10.15)
  • v době nepřítomnosti nebo vysokého pracovního vytížení pracovníka podatelny a účetní hospodářské činnosti dočasně vyřizuje došlou a odeslanou poštu v elektronické spisové službě EZOP (spisový uzel podatelna).

 Nadřízenými zaměstnance jsou starosta, místostarosta a tajemník MÚ.