Věra Hradová

matrika, evidence obyvatel


Telefon:
569 430 829
E-mail:
hradovav%z%pribyslav.cz QR vCard
Další kontakty


Pracovní zařazení: matrikářka

  • vede evidenci obyvatel dle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel,
  • zajišťuje činnost matričního úřadu dle § 32 a 33 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech,
  • je oprávněnou úřední osobou, která provádí jednotlivé úkony správního orgánu na úseku evidence obyvatel dle správního řádu, včetně podpisu rozhodnutí,
  • provádí vidimaci a legalizaci,
  • připravuje a zajišťuje svatební obřady,
  • zajišťuje činnost kontaktního místa veřejné správy prostřednictvím systému Czech Point,
  • zpracovává podklady a organizačně zajišťuje činnost Sboru pro občanské záležitosti, zajišťuje obřad vítání občánků, zajišťuje nákup věcných darů pro jubilanty,
  • přiděluje čísla popisná a evidenční dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
  • podílí se na přípravě podkladů pro volby,
  • vykonává další práce dle pokynů tajemníka MÚ.

 

Přímým nadřízeným zaměstnance je tajemník MÚ.