Jiří Koudela

informatik


Telefon:
569 430 832
E-mail:
koudelaj%z%pribyslav.cz QR vCard
Další kontakty


Pracovní zařazení: správce informačních a komunikačních technologií

Přímým nadřízeným pracovníka je tajemník MÚ.

 a) SPRÁVA  SW + HW

 -          instaluje a spravuje systémové standardní kancelářské programové vybavení, aplikační programové vybavení dle provozně technické dokumentace a antivirovou ochranu

-           spravuje přístupová práva lokálních uživatelů sítě

-           zajišťuje instalaci, reinstalaci a údržbu systémového a aplikačního programového vybavení, kancelářského a aplikačního programového vybavení dle provozně technické dokumentace

-           zajišťuje technologickou podporu provozovaných aplikací

-           zabezpečuje provozuschopnost a řešení chybových stavů instalované výpočetní techniky a počítačových sítí

-           přebírá dodávky výpočetní techniky a spolupracuje při zprovoznění převzatých zařízení

-           zprostředkovává technický servis, přebírá opravy a zajišťuje data při technických haváriích

-           zajišťuje dodržování jednotných pravidel informační technologie v souladu se standardy ÚVIS

-           zajišťuje zaškolování a podporu uživatelů při využívání informačních technologií

-           je pověřen správou webových stránek úřadu včetně elektronické úřední desky

-           zabezpečuje provoz a údržbu docházkového systému

-           zodpovídá za inventarizaci HW a SW ve vlastnictví města

-           zajišťuje správu, funkčnost a bezpečnost lokálního síťového prostředí

-           zodpovídá za bezpečnost dat.

 b)  SPRÁVA TKR

-           periodické vyhodnocování výnosů a náklad TKR za účelem přijímání potřebných opatření na zvýšení elektivnosti provozu TKR Přibyslav. Definování požadavků směrem na ekonomické oddělení pro tvorbu potřebných analýz a vypovídajících sestav

-           příprava a zpracování periodických zpráv orgánům vyplývajících ze zákona (ČTÚ, RRTV, MIČR) a ze smluvních vztahů (CNN, OSA, DILIA, EUROSPORT)

-           styk s veřejností, odbornou veřejností (jednání se smluvními partnery nebo odborná příprava podkladů pro jednání starosty se smluvními partnery, odbornou veřejností a orgány státní správy

-           odborné zásahy do provozu sofistikovaného systému (software pro CMTS a server) ve spolupráci se servisní organizací

-           odborné vedení ostatních podpůrných složek (investice, právní složka a věcná břemena)

-           evidence a zpracování odborných vyjádření pro třetí strany (investoři staveb) pro územní a stavební řízení dle stavebního zákona

-           tvorba plánu rozvoje a rozšiřování sítě z ekonomického a strategického hlediska, plánování spuštění nových služeb, sledování trhu, konkurence a nových technologií

-           formulace požadavků na projektanta sítě a systému

-           specifikace a výběr zařízení (technologie) pro zajištění bezpečnosti na síti, kontrola provozu (AntiSPAM, Antivirus, Firewall apod.)

-           pořizování a zpracování záznamů pro vysílání přibyslavského kanálu KTV

-           přijímání a vyřizování žádostí o připojení kabelové televize a internetu

-           zodpovídá za zajištění servisních služeb prostřednictvím servisní společnosti

-           zajišťuje a zpracovává smlouvy s dodavateli TV programů

-           vede evidenci modemů.