Ing. Václav Matějů

tajemník Městského úřadu


Telefon:
569 430 831 728 849 229
E-mail:
matejuv%z%pribyslav.cz QR vCard
Další kontakty


Tajemník (vedoucí úřadu)

- vykonává činnost stanovenou v § 110 odst. 4 – 5 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích

- je přímým nadřízeným vedoucích odborů MÚ a pracovníků sekretariátu starosty (sekretářka, matrikářka, informatik, sociální pracovník, vedoucí PS), řídí a kontroluje jejich činnost

- podle pokynů starosty zajišťuje činnost na úseku obrany státu, civilní a požární ochrany

- zodpovídá za organizaci voleb a referend

- zajišťuje technickou stránku pořádání veřejných akcí organizovaných městem – výběr a úpravu prostranství, pronájem ploch, dopravní značení a uzavírky, zajištění bezpečnosti

- provádí prohlídky místních komunikací přiměřeně ve smyslu § 6 vyhl. č. 104/1997 Sb.

- je členem operačního štábu zimní údržby místních komunikací

- zodpovídá za stav dopravního značení místních komunikací

- jedná ve jménu města ve věcech ostatní dopravní obslužnosti ve smyslu § 19c, zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě

- zajišťuje agendu spojenou se zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

- zpracovává obecně závazné vyhlášky města Přibyslav.