Městský úřad

Odbor správy majetku

NÁPLŇ ČINNOSTI:

- zajišťuje komplexní přípravu veškerých investičních akcí města Přibyslav včetně výběrových řízení na dodavatele projektové dokumentace a dodavatele realizace akcí 

- zajišťuje podklady pro jednání ZM a RM 

- zajišťuje poradenskou činnost v bytových záležitostech 

- podílí se na zpracování obecně závazných vyhlášek města a nařízení RM 

- zajišťuje pasportizaci a údržbu místních komunikací 

- spravuje veškeré nemovité věci a stavby ve vlastnictví města Přibyslav, 

- zajišťuje veškerou agendu týkající se pronájmu a udržování bytového i nebytového fondu ve vlastnictví města Přibyslav v souladu s platnými právními předpisy 

- eviduje originály smluv na pronájem bytů ve vlastnictví města Přibyslav 

- vydává vyjádření k podzemním a nadzemním vedením ve vlastnictví města Přibyslav 

- zajišťuje investice a údržbu rozvodů kabelové televize 

- zajišťuje úklid radnice 

- na základě požadavků vedoucích odborů projednaných s vedením města žádá o poskytnutí dotací z fondů, grantů apod., vyhledává finanční zdroje pro zajištění  investičních a ostatních akcí města 

- vede evidenci žádostí o dotace 

- připravuje podklady pro vydávání stanovisek ke zvláštnímu užívání komunikací ve vlastnictví města Přibyslav. 

 

Kontaktní formulář

Kontaktní formulář

Zavřít kontaktní formulář
Povinné pole

Postranní menu