Městský úřad

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Město Přibyslav zajišťuje jednu ze sociálních služeb pro osoby se sníženou soběstačností, a to pečovatelskou službu.

Další služby jsou ve městě poskytovány převážně Oblastní charitou Havlíčkův Brod. Jedná se např. o ranou péči, sociálně-aktivizační služby pro rodiny, osobní asistenci, odlehčovací službu - hospicovou péči a další.

Postranní menu