Městský úřad

Odbor technických služeb

NÁPLŇ ČINNOSTI:

- zajišťuje podklady pro jednání ZM a RM 

- zajišťuje realizaci přidělených investic a oprav majetku 

- zajišťuje opravy a údržbu místních komunikací 

- zpracovává a předkládá ke schválení plán zimní údržby místních komunikací 

- zajišťuje údržbu a ochranu městské zeleně 

- zajišťuje technickou stránku akcí pořádání městem a úklid města 

- zajišťuje pasportizaci a údržbu veřejného osvětlení 

- sleduje a vykazuje údaje o provozu dopravních prostředků a zajišťuje jejich údržbu, opravy a servis 

- provádí prohlídky místních komunikací přiměřeně ve smyslu § 6 vyhl. č. 104/1997 Sb. 

- zajišťuje provádění revizí na zařízeních v majetku města dle příslušných norem (mimo příspěvkových organizací) 

- zajišťuje provoz, správu a údržbu sportovních zařízení města Přibyslav 

- zajišťuje provoz a údržbu skládky, sběrného dvora a kompostárny 

- spolupracuje s OVŽP na odchytu toulavých psů. 

 

Kontaktní formulář

Kontaktní formulář

Zavřít kontaktní formulář
Povinné pole

Postranní menu