Telefonní seznam

Organizační složka
Jméno, funkce Telefon E-mail
Sekretariát
Ing. Václav Matějů
tajemník Městského úřadu
569 430 831
728 849 229
Sekretariát
Věra Hradová
matrika, evidence obyvatel
569 430 829
Sekretariát
Jiří Koudela
informatik
569 430 832
Sekretariát
Edita Ouvínová
sekretářka
569 430 811
Sekretariát
Martina Veselá
vedoucí pečovatelské služby
569 482 128
Sekretariát
Martina Novotná
pečovatelka
569 482 128
Sekretariát
Michaela Průžová
pečovatelka
569 482 128
Sekretariát
Jaroslava Kalinová
pečovatelka
569 482 128
Sekretariát
Marie Horská
pečovatelka
569 482 128
Sekretariát
Alena Halíková
pečovatelka
569 482 128
Sekretariát
Jana Kreminová
pečovatelka
569 482 128
Sekretariát
Lenka VaverkováDiS.
sociální pracovnice
569 430 816
Sekretariát