Městský úřad

MATRIKA

Provádí výkon matriční agendy podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 • Manželství – žádost o uzavření manželství, svatební obřady, oddací listy
 • Osvědčení pro uzavření církevního sňatku
 • Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
 • Úmrtí / Narození – úmrtní a rodné listy
 • Uznání otcovství
 • Změna jména a příjmení – ve správním řízení, příjmení po rozvodu, příjmení v mužském tvaru, užívání dvou jmen
 • Druhopisy matričních dokladů, doslovné výpisy
 • Genealogie – nahlížení do matričních knih
 • Zvláštní matrika
Vidimace a legalizace

Ověřování podpisů a opisů listin provádí v souladu se zákonem č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Evidence obyvatel
Provádí výkon státní správy podle zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Ohlášení změny místa trvalého pobytu
 • Poskytování osobních údajů z AISEO
 • Zrušení údaje o místu trvalého pobytu
 • Ukončení trvalého pobytu na území ČR
 • Zprostředkování kontaktu
Ostatní
 • Příprava voleb. Zajištění doručení hlasovacích lístků. Volební seznamy. Vydávání voličských průkazů.
 • SPOZ – jubilea, vítání občánků.
 • Přidělování čísel popisných a evidenčních.
Termíny pro uzavírání manželství a vstupu do registrovaného partnerství na naší matrice:
Sňatečné obřady  

čas a místo určené obcí sobota 9 – 13 h zámek, Husova č.p. 300, Přibyslav

Registrované partnerství 
čas a místo určené matričním úřadem pátek 13 – 14 h kancelář matriky č. 209, Bechyňovo náměstí č.p. 1, Přibyslav nebo
sobota 9 – 13 h zámek, Husova č.p. 300, Přibyslav

Postranní menu