Městský úřad

Skládka, sběrný dvůr a kompostárna Ronov nad Sázavou

PROVOZNÍ DOBA - sběrný dvůr: Po, St, Čt - od 7:00 do 15:30 hod. , Út, Pá - od 7:00 do 17:00 hod.

PROVOZNÍ DOBA - skládka a kompostárna: Po - Pá od 7:00 do 15:30 hod.

KONTAKT:

tel. 722 183 366
tel. 569 430 843
  

Součástí odpadového hospodářství: skládka (1995), sběrný dvůr a kompostárnu (2009). Všechna zařízení se nacházejí v areálu odpadového hospodářství Ronov nad Sázavou a využívají některé společné objekty např. vážní budova číslo popisné Ronov nad Sázavou 28, vážní můstek, garáž, sklad PHM. Největší plochu zabírá skládka cca 8 ha, kompostárna 2 300 m2, sběrný dvůr 1 800 m2.

 Skládka slouží k ukládání povolených odpadů kategorie ostatní. Jsou to odpady dále již nevyužitelné materiálově, surovinově, nejsou to vysloužilé výrobky podléhající zpětnému odběru, biologicky rozložitelný odpad, samozřejmě nebezpečné odpady a komunální odpady obsahující nebezpečné složky komunálních odpadů.

 Sběrný dvůr – na sběrném dvoře se po zvážení ukládají do samostatných kontejnerů dále využitelné odpady nebo využitelné jejich části, případně odpady s nebezpečnými vlastnostmi, které se musejí předat k dalšímu nakládání, případně využití. Za tyto odpady předané na sběrný dvůr občané města Přibyslavi neplatí. Seznam odpadů zde předávaných:

Odpady kategorie N -  Eko sklad  Meva 0046-6

200117            Fotochemikálie                        Meva 0488 ( barel 200l)

200127            Zářivka                                    Meva 0061 ( kontejner na zářivky)

200133            Akmulátory                             Meva 6482 ( plastový box)

200132            Nepoužitá léčiva                      Meva 0030

na volné ploše

150106            Obaly znečištěné NL               Meva 6144

170106            Směsná stavební suť                Meva 6144

Odpady ostatní – nádoby Meva 6144 ( oceloplechové kontejnery12m3 pro nosiče Avia)

170101            Beton

170102            Cihla

170103            Keramika

200138            Zemina a kamení

200101            Papír a lepenka

200102            Sklo

200201            Biologicky rozložitelný odpad

200111            Textilní materiál

200136            Vyřazené elektro zařízení

200138            Dřevo

200140            Kovy

200307            Objemný odpad

160103            Pneumatika

Pokud fyzická osoba doveze namíchané uvedené odpady bude buďto:

1)      s touto směsí vrácena v případě, že není povoleno ukládat jednotlivé druhy na skládce – např. obsahuje nebezpečné složky, odpady využitelné jako materiál, surovina.

2)      bude platit plnou platbu za uložení na skládce.

Kompostárna – zde budou připraveny a zpracovány veškeré ke kompletaci povolené biologicky rozložitelné odpady. Občané města nebudou za předaný materiál ke kompostaci, neobsahující žádné nezkompostovatelné částí (plast, sklo, kovy, suť atd.), nic platit. Odpad znečištěný příměsemi bude uložen na skládce jako jiný biologicky nerozložitelný odpad. I nadále budou přistavovány velkoobjemové kontejnery na zeleň, zatím ve stejných intervalech a na stejná místa. Tak jako vždy na začátku vegetačního období, kdy začínáme kontejnery přistavovat, žádáme všechny občany o odkládání jenom odpadu ze zeleně a větví, který je dobře kompostovatelný.

Postranní menu