Telefonní seznam

Organizační složka
Jméno, funkce Telefon E-mail
Odbor správy majetku
Ing. Ludmila Benešová
vedoucí Odboru správy majektu
569430828
Odbor správy majetku
Bc. Hana Srbová
referentka Odboru správy majektu
569 430 827
Odbor správy majetku