Městský úřad

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Přibyslav

(v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění)

Žadatel:
Povinné pole

Postranní menu