Byt k pronájmu 50 m2 v Ronově nad Sázavou

Zobrazeno 2. 7. 2024


MĚSTO PŘIBYSLAV

nabízí k pronájmu byt č. 3, Ronov nad Sázavou 17, Přibyslav.

Způsob výběru nájemce: obálková metoda

Zadávací podmínky:

1. Zadavatel Město Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097.

2. Vymezení okruhu uchazečů o pronájem bytu Osoba starší 18 let, plně způsobilá k právním úkonům, proti které není vedena exekuce podle zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, nebo insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, a bez závazků vůči městu Přibyslav.

3. Předmět návrhu Rekonstruovaný byt č. 3 v domě č.p. 17, Ronov nad Sázavou, Přibyslav o velikosti 2+1 s příslušenstvím. celková podlahová plocha 49,40 m2 rozpis: kuchyně 15,00 m2 pokoj 16,00 m2 pokoj 14,40 m2 koupelna 4,00 m2

4. Způsob podání nabídek V zalepených obálkách doručených na Městský úřad v Přibyslavi, odbor správy majetku, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav. Obálka musí být čitelně nadepsána: „Ronov nad Sázavou 17, Přibyslav, NEOTEVÍRAT“. Na obálce musí být čitelně napsáno jméno, adresa a telefonní číslo odesílatele. Chybně označené obálky, neúplně označené obálky nebo nezalepené obálky budou vyřazeny!

5. Ukončení podání nabídek Pátek 12. července 2024 ve 14:00 hod.

6. Minimální nabídková cena měsíčního nájemného je 100,00 Kč za m2 podlahové plochy, tj. 4.940 Kč. K ceně za vysoutěžené nájemné bude připočteno nájemné za zařizovací předměty (cca 1.000 Kč) + záloha za spotřebu vody cca 500 Kč. Smlouvy na dodávku plynu a elektřiny do bytu si zajišťuje nájemce.

7. Den otevírání obálek Pondělí 15. července 2024 v 15:00 hod.

8. Vyhodnocení nabídek V případě stejných nabídek nájemného budou svoláni všichni uchazeči, kterých se to bude týkat, a v jejich přítomnosti bude o novém nájemci rozhodnuto losováním.

9. Prohlídka bytu Středa 10. července 2024 od 15:00 do 15:30 hod v Ronově nad Sázavou 17, Přibyslav.

10. Případné dotazy zodpoví Bc. Hana Srbová na tel. čísle 569 430 827.