I Přibyslavsko zasáhne kůrovcová kalamita, dřevo se nedá prodat

Zobrazeno 11. 11. 2018