Jindřich Štreit představil svoje dílo Bránu naděje ve farní stodole v Přibyslavi

Zobrazeno 25. 7. 2018