Kde stál hrad Bikánec, z něhož byl vzat malý kvádr pro Žižkovu mohylu?

Zobrazeno 1. 11. 2019