Mariánský sloup v Dolní Jablonné požehnal královéhradecký biskup Jan Vokál

Zobrazeno 7. 5. 2024


V blízkosti Kaple sv. Floriána, kterou občané Dolní Jablonné s podporou města Přibyslav postavili v roce 2014, byl o letošní Floriánské pouti odhalen Mariánský sloup. Na závěr poutní bohoslužby královéhradecký biskup Jan Vokál Mariánský sloup požehnal. Významné události se zúčastnilo několik stovek místních i přespolních občanů. Mezi přítomnými nechyběli ani přibyslavský kněz P. Pavel Sandtner,  P. Zdeněk Sedlák z Nížkova a P. Jiří Štorek z Mladočova u Litomyšle.

Občané Dolní Jablonné z vlastní iniciativy o umělecké dílo požádali ak. malíře Martina Findeise. Ten se podílel na uměleckých prvcích Kaple sv. Floriána, která právě letos slaví 10. výročí. Kaple navazuje na objekt hasičské zbrojnice, která stojí na místě původní stavby.  Přáním místních bylo doplnit ke kapli novou dominantu - Mariánský sloup tak, aby toto dílo společně symbolizovalo patrony obce Dolní Jablonné.

Pozoruhodné je, že před 26 lety byl poblíž Kostela Narození sv. Jana Křtitele v Přibyslavi odhalen mariánský sloup ak. sochaře Romana Podrázkého, jehož vyhotovení inicioval P. Jan Cimburek.

Mezi novodobé pozoruhodnosti duchovního zaměření patří kovaná Křížová cesta uměleckého kováře Petra Štáfla mezi Hesovem a Uhrami asi 3 km vzdálené od Dolní Jablonné. Ta byla otevřena v loňském roce a žehnal jí rovněž diecésní biskup Jan Vokál, který pozvání do místních částí Přibyslavi laskavě přijal.

Michael Omes

foto autora