Kulturní dům byl opět otevřen

Zobrazeno 16. 6. 2024


Po kompletní rekonstrukci hodnotě téměř 50 mil. korun byl v Přibyslavi v páteční podvečer 14. června znovu otevřen kulturní dům.

Symbolickou pásku spolu přestřihli starosta města Martin Kamarád a ředitelka Kulturního zařízení města Přibyslav Zdena Valnerová.

Prologem tohoto okamžiku byla vernisáž fotografií Ivo Havlíka, který, jak řekl, dvacet let číhal na dobré světlo u Žižkova pomníku, u jeho mohyly v Žižkově Poli a zříceniny hradu Ronov. Výstava je motivována letošním 600. výročí skonu husitského vojevůdce před přibyslavskými branami.

Starosta města Martin Kamarád potom na jeviště pozval devět lidí, kteří odvedli rozhodující podíl organizační a tvůrčí práce při půldruhého roku trvající rekonstrukci. Za všechny vystoupil architekt Vít Wasserbauer.

První návštěvníci rekonstruovaného stánku kultury potom vyslechli literárně-hudební pásmo Mír tomuto dumu připravené Tomášem Jajtnerem, který se rovněž ujal taktovky žesťového kvintetu. Do posledního místa zaplněné hlediště si mimo jiných textů vyslechlo příznačná slova z Bible a úryvky z posledních kázání Mistra Jana Husa v Kostnici.

Foto: Ivo Havlík a Michael Omes