Nadšenec pro živý ekosystém vybudoval další mokřad

Zobrazeno 3. 7. 2024


Poblíž Přibyslavi byl v posledním červnovém víkendu vyhlouben už šestý mokřad. Všechny jsou dílem Zdeňka Benáka.

Muž, který má k vodě velmi blízko, žije bezprostředně na levém břehu Sázavy v Poříčí, s budováním těchto samostatných ekosystému na vlastní náklady nehodlá přestat. Už si vyhlédl tři další vhodná místa.

Když o jeho aktivitě napsal web www.pribyslav.cz a městské periodikum Přibyslavský občasník, námět na vlastní reportáž převzala novinářka Jana Pechová. Reportážní črtu začala těmito slovy: „Světoznámou novelu Jeana Giona Muž, který sázel stromy připomíná nevšední aktivita Zdeňka Benáka z Přibyslavi. Činorodý sedmdesátník ale s blížící se penzí začal místo sázení stromů budovat mokřady. Na svém a za své, z přesvědčení.“

Článek vyšel na titulní straně deníku Právo 29. dubna 2024 a rovněž na serveru www.novinky.cz, zveřejnění mělo mimořádně velký čtenářský ohlas.

„Volal mně podobný nadšenec do hloubení mokřadů z České Kanady, vůbec nevím, kde si sehnal moje telefonní číslo. Přál si, ať mu poradím. Rozjel jsem se za ním a předal mu své zkušenosti,“ říká Zdeněk Benák.

Pro málo znalé originálního geografického místopisu uveďme, že Česká Kanada je název pro region rozložený většinou na Jindřichohradecku.

Mokřad je samostatný ekosystém, v němž převládají bezkyslíkaté (anaerobní) procesy. Mokřady jsou dnes postiženy suchem více než kterýkoli jiný ekosystém na Zemi, jedná se o světově nejohroženější ekosystém. 

Mokřady hrají důležitou roli v životě obojživelníků, kteří v současnosti tvoří ve střední Evropě jednu z nejohroženějších skupin. Ze zástupců lze jmenovat mloka skvrnitého nebo rosničku zelenou. „Podívej se, kolik jich v mých tůních žije,“ vyzývá budovatel.

Nejzřetelnější však je schopnost mokřadů zadržet v krajině vodu – kupříkladu tůň o ploše pouhých 10 metrů čtverečních dokáže má až 9000 litrů vody.

V České republice za posledních 75 let došlo ke ztrátě zhruba 950 tisíc hektarů(!) mokřadů.Ve snaze upozornit veřejnost na jejich význam v krajině se Český svaz ochránců přírody rozhodl zahájit kampaň Naše mokřady, Zdeněk Benák je její součástí.

Text a foto: Ivo Havlík