“Nestalo se, že jsme do pěti minut nevyjeli,” říká velitel jednotky požární ochrany města

Zobrazeno 9. 2. 2021