Pracovník Lesního družstva Přibyslav vydal již pátou knihu o sokolnictví

Zobrazeno 5. 4. 2024


Augustin dravci 2024
 
Zajímavého koníčka má pracovník Lesního družstvo obcí Přibyslav Václav Augustin. Čtyřicet let se věnuje sokolnictví, tedy zvláštnímu způsob lovu pomocí vycvičených dravců, především sokolů, jestřábů a orlů.

 

Jde o tradiční oblast lovectví, která používá své vlastní metody, úlovky a filozofii. Také Václav Augustin, který v přibyslavském družstvu vede lesní správu Staré Ransko, přispěl k tomu, že v roce 2010 organizace UNESCO české sokolnictví zapsala na seznam mistrovských děl ústního a nehmotného dědictví lidstva.

 

Rodák z Oudoleně nyní vydal již pátou knihu o sokolnictví. Výpravná obrazová publikace vyšla v nakladatelství Český Těšín, na 168 stranách má 250 fotografií dravců a lidí okolo nich.

 

Autor v ní cituje téměř tisíc let starý výrok císaře římského, krále sicilského a jeruzalémského Fridricha II. Štaufského. - „Sokolnictví by mělo být povýšeno na umění, protože je to jediný oduševnělý způsob lovu, který svou povahou patří ke skutečnému umění. Lidé mohou čtyřnohého tvora ovládat násilím a jinými prostředky, zato ptáka, který krouží vysoko ve vzduchu, může zajmout a vycvičit jen lidský duch.“

 

Václav Augustin do sokolnického umění zasvěcuje svoji rodinu. Na titulu knihy to dokládá krásná fotografie od Vlastimila Rašky. Čtrnáctiletá vnučka Nely a osmnáctiletý vnuk Matyáš drží křížence raroha velkého a sokola loveckého, jejich dědeček na ruce má sovici sněžní.

 

Ivo Havlík 
Augustin sokolník Přibyslav 2024
 
 
 
 
Augustin dravci 2024
 
Augustin dravci 2024