Představitelé integrovaného záchranného systému Kraje Vysočina v Přibyslavi, město služebně poprvé navštívil generál Trojánek

Zobrazeno 12. 6. 2018