Přibyslav se přiřadila k městům, která vzpomenou 600. výročí úmrtí Jana Žižky

Zobrazeno 15. 12. 2023


Letošní poslední setkání vedení města s novináři bylo přednostně věnováno informacím o tom, jak se Přibyslav bude podílet na celostátním připomenutí 600. výročí úmrtí Jana Žižky. Jak známo, husitský vojevůdce skonal před branami města 11. října 1424.

O přípravách na toto jubileum sdělovací prostředky informovali starosta města Martin Kamarád (na snímku), 1. místostarosta Michel Omes a ředitelka KZMP Zdena Valnerová (rovněž na fotografii).

Martin Kamarád uvedl, že se zúčastnil porady na ministerstvu kultury a před několika dny jej na radnici navštívil patriarcha Církve československé husitské. ThDr. Tomáš Butta, Th.D., přijel v doprovodu Františka Tichého, husitského faráře z Jihlavy, který se na Bechyňově náměstí stará o bývalou církevní modlitebnu, na níž je vypodobněn znak podobojí - kalich

V Česku a Německu již 25 let působí Společenství měst s husitskou minulostí a tradicí, v roce 1998 bylo založeno z iniciativy bavorského Neunburgu vorm Wald a jihočeského Tábora. Vývoj těchto měst v 15. století silně ovlivnily náboženské války.

„Na základě společné historie a tradice se členská města aktivně zapojila do hranice překračující spolupráce v kulturní oblasti. Svou činnost pokládají členové Společenství za důležitou součást evropského integračního procesu a dosažení dorozumění mezi národy,“ praví stanovy. 

Přibyslav členem společenství osmnácti takových měst není, ale k paměti Žižkova skonu významně přispěje právě v duchu zakládající preambule citovaného svazku. 

„Protože Žižka zesnul v říjnu, připravujeme deset akcí, lednem počínaje a říjnem konče,“ řekla Zdena Valnerová a upřesnila:

- bude vydán almanach,

- budou vyraženy pamětní mince,

- uslyšíme přednášku profesora Petra Čorneje na téma Rytíř Jan Žižka,

- proběhne výtvarná soutěž s motivem Kdož sú boží bojovníci,

- v rekonstruovaném kulturním domě budou vystaveny fotografie z míst spojených s Žižkou,

- uvidíme několik filmů o Žižkovi, včetně toho posledního od režiséra Petra Jákla,

- zahrádkáři pojedou za svými kolegy do Borovan,

- uslyšíme koncert středověkých písní,

- v rámci diecézního dne se u mohyly ekumenicky setkají kaplani Armády ČR,

- na náměstí a v zámeckém parku bude 17. srpna uspořádán Středověký den,

- ředitel Moravského zemského archivu Ladislav Macek pozve na komponovaný pořad,

- k mohyle se pěšky vydají skauti, aj

O jedné akci se hovořilo podrobněji. Přibyslav cíleně navázala vztah s jihočeským, stejně velikým městem Borovany, jehož místní částí je hejtmanův rodný Trocnov. Právě z Trocnova v pátek 24. května vyběhne štafeta, která po polních a lesních cestách ponese pochodeň v podobě palcátu, 170 km dlouhou trať běžci zdolají za 20 hodin, poběží bez přestávky za světla i noční tmy. Do cíle v Přibyslavi dorazí v sobotu 25. května krátce před před startem již tradičního půlmaratonu strojírny ACO.

Ivo Havlík

Foto autora