Přibyslavská ZUŠ učí 40 let, koncert bude mít na koupališti

Zobrazeno 6. 5. 2024


Hostem květnové tiskové besedy na přibyslavské radnici tentokrát byl ředitel Základní umělecké školy J. V. Stamice v Havlíčkově Brodě Jindřich Macek. Škola má početnou pobočku v Přibyslavi, kde deset pedagogů učí hudbě 160 žáků a v tomto měsíci připravuje několik koncertů.

Ve středu 22. května se bude od 14 hodin konat slavnostní happening v rámci projektu ZUŠ Open na Havlíčkově náměstí v Havlíčkově Brodě
Ve čtvrtek 23. května je na programu Předprázdninové hraní v Přibyslavi věnované 40. výročí založení naší pobočky ZUŠ. Odehraje se zcela neobvykle v areálu koupaliště od 14 do 16 hodin.

V rámci akce Noc na zámku v pátek 24. května od půl sedmé večer vystoupí kytarový soubor Bel Tempo naší pobočky v Přibyslavi. K připomenutí Roku české hudby 2024 zahraje skladby Antonína Dvořáka, ale také moderní a filmovou hudbu.

„Když si připomínáme 40. výročí pobočky naší základní umělecké školy v Přibyslavi, otevřena byla 1. února 1984, je pro mě překvapující zjištění, že jsem byl sám její pedagogickou součástí tolik let její existence a navíc s ní prošel téměř dvě třetiny času jako její ředitel, neboť funkci zastávám od konce roku 1999. Za tuto dobu se událo mnoho změn a dnes mohu vzpomenout na četná jednání, kdy bylo nutné hájit její zájmy, vysvětlovat význam a chránit samotnou existenci pobočky. Čtyřikrát jsem během těchto let řešil změnu zřizovatelských kompetencí. Od 1. ledna 2012 užívá naše škola na základě úspěchů v uměleckém vzdělávání čestný název Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod a od tohoto dne je jejím zřizovatelem Město Havlíčkův Brod,“ řekl Jindřich Macek a dodal, že 

od 1. ledna 2017 získala pobočka ZUŠ v Přibyslavi, díky výrazné podpoře města Přibyslav i zřizovatele, nové prostory pro základní umělecké vzdělávání na Bechyňově náměstí číslo 35.

„Nadčasový projekt bude sloužit i dalším generacím. Třídy svojí velikostí, kvalitním akustickým řešením i moderním zařízením přesahují mnohé umělecké školy v České republice a žáci přibyslavské ZŠ mají přístup spojovacím krčkem z budovy ZŠ do budovy, kde sídlí nová pobočka ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod,“ uvedl Jindřich Macek.

Za své existence dosáhla pobočka celé řady vynikajících výsledků ve všech vyučovaných oborech. Tento fakt navíc utvrzuje stabilní vysoký zájem o studium v Přibyslavi. Výsledky žáků školy jsou prezentovány na samostatných koncertech a mnohých vystoupeních při slavnostních příležitostech. Nejlepší žáci se účastní soutěží ZUŠ vyhlašovaných Ministerstvem školy, mládeže a tělovýchovy a jiných organizátorů.

Hlavním posláním základních uměleckých škol je poskytování vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech a příprava pro studium učebních a studijních oborů ve středních školách uměleckého zaměření a v konzervatořích či na vysokých školách s uměleckým zaměřením. Podle Jindřicha Macka však ZUŠ navíc pečuje o účelné využívání času dětí a mládeže, rozvíjí jejich mravní, estetickou a kreativní stránku osobnosti. Aktivní studium umění je samo o sobě i výbornou protidrogovou prevencí.

Ředitel ZUŠ připomenul mnohé úspěchy mladých hudebníků, k těm posledním patří prvenství přibyslavského Filipa Němce v komorní kategorii Učitel + žák do 15 let se svojí učitelkou Markétou Laštovičkovou a druhé nejvyšší bodové ohodnocení soutěže v oboru akordeon.

V Chotěboři se 11. dubna u příležitosti Roku české hudby 2024 konalo krajské kolo Choralia magna 2024, Přibyslavský sbor Prímadonky, vedený manžely Štefáčkovými, získal Zvláštní cenu poroty za celkový muzikální projev. Jaromír Kachlík ze třídy Adély Sikorové vystoupil v početně zastoupené  kategorii klavíristů do 15 let a obsadil 2. místo.

Spolupráci se Základní uměleckou školou na tiskové besedě ocenili starosta města Martin Kamarád a 1. místostarosta Michael Omes.

Životním hudebním nástrojem Jindřicha Macka je loutna.

Ivo Havlík

Snímky autora