Procesí prošlo z Hesova do Uher, kde kovář Štáfl poprvé vystavil kovanou křížovou cestu

Zobrazeno 11. 4. 2022


Křížová cesta Přibyslav Květná neděle 2022