Stromem roku 2023 se stala lípa u statku v Utíně

Zobrazeno 5. 10. 2023


Strom Přibyslavska
 
Odbor výstavby a životního prostředí Městského úřadu Přibyslav poprvé uspořádal anketu o nekrásnější, respektive nejimpozantnější strom Přibyslavska roku 2023.
Na radniční tiskové besedě ve středu 4. října dopoledne starosta města Martin Kamarád a 1. místostarosta Michael Omes uvedli, že pomocná porota, která byla složena z vedoucích odborů Městského úřadu a dvou dendrologů z České zemědělské univerzity v Praze, hlasovala o prvních třech umístěních (1. místo - 3 body, 2. místo - 2 body, 3. místo - 1 bod).
Sečtení bodů vytvořilo toto pořadí: 1. místo s 11 body získala lípa u statku v Utíně (3x první), 2. místo s 9 body obdržel dub u Kubínova lesa (2x první), 3. místo s 8 body patřilo bříze u letiště Přibyslav, dělené 4. místo se 7 body bylo přičteno lípě uprostřed pole na Borovině a lípě na Bechyňově náměstí, 5. místo s 3 body si zůstalo na ořešák za humny v České Jablonné.
Rada města Přibyslav, která zasedala tentýž den odpoledne, se hlasováním pomocné poroty mohla nebo nemusela řídit, ale po diskuzi se s ním plně ztotožnila.
Lípa byla do soutěže přihlášena s tímto dobrozdáním: „Pro svůj majestát starého stromu, pravidelnost koruny a malebnost, se kterou dotváří kolorit venkovské obce. Zároveň přirozeně uvozuje přechod ze zastavěné do volné krajiny. Místu dodává jedinečný rozměr. Lípa si sama o sobě žije vlastním životem, se všemi svými hmyzími a ptačími obyvateli“.
Vítězný strom stojí zřejmě déle než tři a možná ještě více století ve statku chovatele dojnic Pavla Kunstara (snímek jej zachytil při večerním shánění krav z pastviny, při němž se o prvenství telefonicky dozvěděl).
Hospodář je nejbližším dodavatelem čerstvého mléka do hesovské sýrárny Savencia Fromage & Dairy Czech Republic, říká, že za padesát let svého života strom nijak nevyrostl a nezmohutněl, proto jeho stáří nedokáže odhadnout. 
Jan Prchal z odboru životního prostředí, který měl soutěž na starosti, poznamenal, že „parametry žádného stromu nebyly měřeny ani zjišťovány, jelikož principem soutěže bylo prozkoumat krásy naší přírody a stromem roku mohl být třicetimetrový velikán, stejně jako drobek na skále“.
 
Rada města Přibyslav děkuje všem účastníkům ankety a oznamuje, že v příštím roce vyhlásí její 2. ročník.
 
Ivo Havlík