Třetina stromů v zámeckém parku byla sťata

Zobrazeno 29. 12. 2021