U Sázavy létá "potápěč" - skorec vodní

Zobrazeno 10. 5. 2018