V Přibyslavi proběhl sokolský slet Havlíčkovy župy

Zobrazeno 12. 5. 2024


„Šlechtit mravy tužit paže, blaho vlasti tobě káže“ - historické heslo Miroslava Tyrše měli na paměti účastníci župního sletu Sokolské župy Havlíčkovy, který se konal před plným a vytrvale aplaudujím hledištěm v sobotu 11. května v Přibyslavi.

Cvičence z Přibyslavi, Havlíčkova Brodu, Habrů, Nové Vsi u Chotěboře a Uhelné Příbrami přijeli podpořit kolegové z jihlavské župy plk. Švece.

Po slavnostním nástupu na fotbalový trávník starostka Havlíčkovy župy Jana Boháčová dekorovala 95 let starý prapor Sokola Přibyslav, na jehož líci je vyšito „Ni zisk, ni slávu“ a na rubu se skví heslo „Lví silou, vzletem sokolím“. Je to jeden z nejkrásnějších sokolských praporů v zemi.

Slet pozdravil 1. místostarosta města Michael Omes a českou státní hymnu zazpíval pedagog přibyslavské pobočky Základní umělecké školy J. V. Stamice Havlíčkův Brod.

V půldruhé hodiny trvajícím nepřerušeném vystoupení sportovci tří generací předvedli osm z celkových dvanácti skladeb určených pro letošní XVII. všesokolský slet, který se bude konat od 30. června do 5. července v Praze.

V Přibyslavi jsme shlédli předškolní děti ve skladbě Mravenci, společné cvičení rodičů a dětí ve skladbě Čmeláčci, následovalo Sokolhraní mladších žáků a žákyň, blok Fitness staršího žactva, dorostenky a ženy předvedly dvě skladby - V rytmu srdce a Babí léto, seniorky a senioři se ukázali ve skladbě Jdi za štěstím a vyvrcholením byla skladba Leporelo dorostenek a mladších žen.

Server www.pribyslav.cz postupně jednotlivá cvičení představí v samostatných fotografických souborech.

Ivo Havlík

Snímky autora