V Přibyslavi vichřice dosáhla rychlosti 111 km/h

Zobrazeno 10. 2. 2020