Vyšla kniha o polensko-přibyslavském urbáři z roku 1636 včetně opisů písemností rodu Zejdliců

Zobrazeno 31. 3. 2018