Z patnácti mužstev hasičů bylo šest z Přibyslavi

Zobrazeno 20. 5. 2019