Za přibyslavskými humny: V Louvru visí obraz sv. Anny samotřetí, v kostele v Dlouhé Vsi stojí její socha

Zobrazeno 20. 3. 2020