Zákazníci v Přibyslavi byli "velectěným obecenstvem"

Zobrazeno 27. 12. 2017