ZDENĚK ROSECKÝ ZACHYTIL OHROŽENÉHO DUDKA CHOCHOLATÉHO

Zobrazeno 10. 10. 2023


Další mimořádný fotografický úlovek se povedl Zdeňku Roseckému z Dobré. Na Přibyslavsku dlouhým a maskovaným objektivem zvěčnil dudka chocholatého (Upupa epops), který v září od nás odlétá do východní Afriky.

dudek chocholatý

Ornitologická literatura uvádí, že jde o ptáka z řádu zoborožců, který je od roku 2008 národním ptákem státu Izrael.

V České republice dudek hnízdil dříve pravidelně a místy zcela běžně, v letech 1950 - 1960 však téměř vymizel.

V současné době hnízdí jen ojediněle a nepravidelně, hlavně v nížinách a pahorkatinách, častěji pouze na jižní Moravě, v oblasti Pálavy a Znojma.

Celková početnost v Česku se odhaduje na asi 100 párů. V Červeném seznamu spadá do kategorie ohrožený druh.

Komenský ve svém díle Orbis pictus o dudkovi tvrdí, že je to pták „nejsmrdutější, neboť lejna žeře“, v pozdějším vydání píše, že je „nejnečistější, neb lejnami se krmí“. Dudek však nekonzumuje výkaly, ale hmyz, který se na nich vyskytuje.

Připravil: Ivo Havlík

 Foto dudka: Zdeněk Rosecký.

 Foto autora snímku: Ivo Havlík

Zdeněk Rosecký fotograf