104 - Záměr směny pozemku parc. č. 570/22 z pozemku parc. č. 570/21 v k. ú. Česká Jablonná

Zobrazeno 23. 9. 2020 do 9. 10. 2020