108 - Záměr směny částí pozemku parc. č. 980/1 a části pozemku parc. č. 1709/13 v k. ú. Přibyslav

Zobrazeno 2. 10. 2020 do 19. 10. 2020