131 - Záměr uzavřít dodatek k nájemní smlouvě na pronájem části poz. par. č. 1797/2 v k. ú. Přibyslav

Zobrazeno 7. 12. 2020 do 20. 12. 2020