156 - Záměr směny částí pozemků 988/3, 999/8, 999/10, 1007/1 k.ú. Přibyslav

Zobrazeno 4. 11. 2022 do 21. 11. 2022