160 - Záměr darování částí pozemků 1304/1, 1308/1, 1811/3, 1115/1, 1770/25, 115/2 v k. ú. Přibyslav

Zobrazeno 11. 11. 2022 do 28. 11. 2022