18 - Záměr směny pozemků parc. č. 196/33, 1696/37, 1696/2 v k. ú. Přibyslav

Zobrazeno 23. 3. 2023 do 11. 4. 2023