23 - Přechodná úprava provozu v ul. Havlíčkova, Česká, Příkopy, Tržiště v Přibyslavi z důvodu rekonstrukce vodovodu

Zobrazeno 22. 3. 2022 do 7. 4. 2022