23 - Záměr směny části pozemku parc. č. 312/8 v k. ú. Přibyslav

Zobrazeno 4. 3. 2020 do 20. 3. 2020