27 - Přechodná úprava provozu křižovatka Česká, Příkopy po křižovatku ul. Tržiště

Zobrazeno 30. 3. 2022 do 15. 4. 2022